List of Participants | Centre for Science and Environment


List of Participants

 

List of participants    
 
 
 

N S Rathore
Aayojan school of architecture
Jaipur

P S Kandhal
NCAT
Jaipur

Brij Gopal
Center for land and water
Jaipur

Dr Jai Shree Chandra
HCM RIPA
Jaipur

Rohit K Brandon
Director
HCM RIPA
Jaipur

Ashwani Saxena
RUIFDCO
Jaipur

Dr R K Manohar
HUD PSM
Municipal Corporation
Jaipur

Shyam R Asolekar
CESE,
IIT Mumbai

J B Ravinder
CPHEEO
MOUD

Sakshi C Dasgupta
CSE

Dr Rajesh Biniwale
NEERI
Nagpur

Shri G S Sandhu
IAS ADDL CS
AND PRINCIPAL SECRETARY
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Jaipur, Rajasthan

Sunita Narain
Director General
CSE

Yatendra Kr Sharma
PHED
Jaipur

Aditya Sharma
PHED
Jaipur

Harsh Vardhan
TWSI
Jaipur

K C Agarwal
RUIDP
Jaipur

G L Agarwal
RUIDP
Jaipur

Dr Reepunjay
HCM RIPA

Prof Archana Singh Rathore
Aayojan school of Architecture
Jaipur

A K Gupta
Superintendent Engg
RUIFDCO
Jaipur

Dr Anil Kr Sharma
SE
RUIFDCO
Jaipur

Ashish Gupte
A En
RUIDP
Jaipur

Dr Anil Kr Patni
Environmental Officer
RUIFDCO
Jaipur

Santosh Paliwal
MNIT
Jaipur

Suresh
MNIT
Jaipur

Aakanksha Rampuria
MNIT
Jaipur

Prakash Vijayvargia
MNIT
Jaipur

Rohit Parmar
MNIT
Jaipur

Mohammed Siraj
MNIT
Jaipur

Pankaj Singh
MNIT
Jaipur

Mangi Lal Godara
MNIT
Jaipur

D R Jansid
RUIDP
Jaipur

S K Kalra
RUIFDCO
Jaipur

Ashwani Saxena
RUIFDCO
Jaipur

Dr A N A Ropa
Jaipur

S K Kokli
PHED
Jaipur

Devendra Kothari
PHED
Jaipur

Praveen Jain
Town Planning
Jaipur

Alok Sharma
RUIFCDO
MIS
Jaipur

Dr Anurag Prasad
PHED
SE
Jaipur

Omprakash Kala
Directorate of Local Bodies
Jaipur

 

Shashikant Sharma
RUIFDCO
Jaipur

Sanjay Lahri
RUIFDCO
Jaipur

Kuldeep
MNIT
Jaipur

Sandeep Sharma
PHED
Rajasthan

K K Sharma
Directorated of Local Bodies
Jaipur

Dr Sunil Parub
RUIFDCO
Jaipur

Prof K N Joshi
Environ Consultant
Jaipur

D M Jain
PHED
Rajasthan

Ashok Garg
PHED
Rajasthan

N K Singhal
S E
Jaipur

Hemant Kr Sharma
SE
RUIDP
Jaipur

Promod Katewa
Jaipur Development Authority
Jaipur

Mahendra Verma
Jaipur Development Authority
Jaipur

Mahesh B Chauhan
Chairman
Municipal Corporation Board
Jaipur

Dr Ghanshyam Meena
Resident Medical College
Jaipur

Mahitosh Bagora
HEDCON
Jaipur

Ram Prasad Meena
Environmental Officer
Jaipur

Hari Singh
EO
Makarana

Dr Dharmesh Sharma
SMS
Municipal Corporation
Jaipur

Dr Chhabil Kumar
SMS
Municipal Corporation
Jaipur

Shashikant
PHED
Jaipur

Ramesh Sharma
SE
PHED
Jaipur

Kriti Bhatia
Aayojan School of Architecture
Jaipur

Megha Tyagi
Aayojan School of Architecture
Jaipur

Iti Bhargava
Aayojan School of Architecture
Jaipur

Ishan Puntambekar
Aayojan School of Architecture
Jaipur

Prof Ankit Kasumiki
Aayojan School of Architecture
Jaipur

Dr Ramesh C Shrivastava
Faculty
HCM RIPA
Jaipur

Dr Dalbir Singh
Institute of Development Studies
Jaipur

Prabhakar Sharma
HT
Jaipur

Anand K Plappally
IIT Jodhpur
Jodhpur

M L Saini
Jaipur Development Authority
Jaipur

P J Joyehen
Deccan Herald
Jaipur

Ashok Sharm
HCM RIPA
Jaipur

Nand Kishore Sharma
JSS
Dr M S Mehta Memorial Trust
Jaipur

Nishi Agnihotry
PHED
Jaipur

Agni Harsh
PHED
Jaipur

Anil Srivastava
HCM RIPA
Jaipur

Anjana Shrivastava
HCM RIPA
Jaipur

Raghvendra Tyagi
HCM RIPA
Jaipur

Ajay Singh
Times of India
Jaipur

 

Announcements

Follow us on
LATEST BOOK
SCOPING PAPERS
Download pdf
Download pdf
PMFBY REPORT

DTE
gobar times