Map

THE HIMALYAS
DEHRADUN JAMMU MUSSOORIENAINITAL SRINAGAR UTTARKASHI
INDO GANGETIC PLAINS
AGRA ALLAHABAD AMRITSAR BATHINDA DELHI
FARIDABAD GURGAON KANPUR LUCKNOW MATHURA
MEERUT PATNA YAMUNA NAGAR PUNJAB'S
EASTERN HIGHLANDS
DHANBAD HAZARIBAGH RANCHI
THE NORTH EAST
AIZAWL GUWAHATI SILIGURI
THE DESERT
ALWAR BHILWARA JAIPUR JODHPUR
UDAIPUR
CENTRAL HIGLAND
BHOPAL DEWAS GWALIOR INDORE
JABALPUR JHANSI NAGPUR RAJKOT
UJJAIN VADODARA
THE DECCAN
AURANGABAD BENGALURU BARAMATHI
HUBLI-DHARWAD HYDERABAD PUNE
SOLAPUR TUMKUR
COASTAL CITES
BHUBANESWAR CHENNAI
CUTTACK KOLKATA KOZHIKODE MUMBAI
SRIKAKULAM SURAT THANE
THIRUVANANTHAPURAM